atgal
 • ES Projektai

  Projektas „UAB „Jūsų Flintas“ e.komercijos modelio diegimas”:
  ES priemonės įgyvendinimo projektas „ Veiksmų, skirtų COVID – 19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atsigavimui“

  Projektas „ UAB leidykla „Jūsų Flintas“ eksporto plėtra dalyvaujant tarptautinėse parodose”:
  Sėkmingai leidybos srityje dirbanti UAB leidykla „Jūsų Flintas“ įgyvendina projektą „ UAB leidykla „Jūsų Flintas“ eksporto plėtra dalyvaujant tarptautinėse parodose Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0223, kuris bendrai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo paramos, teikiamos pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę „Naujos galimybės LT“.Projektui skirtas finansavimas – 45.000,00 EUR.

  Rodyti daugiau