„Smegenūzai” 2021-01-02

Eur

Jei esat tikri smegenūzai, tai jau žinote, kad šie metai yra jaučio. O mes visada į pirmąjį „Smegenūzų“ metų numerį pasikviečiam tų metų šeimininką. Netgi ne vieną, o su savo pačia. Tikriausiai nereikia priminti, kad jaučio žmona yra karvė. Todėl iš kiekvieno naujojo „Smegenūzų“ puslapio dabar aidės romantiškas ir ilgesingas MŪŪŪ. Įsipilikt stiklinaitę pieno, kuris labai sveika smegenims, ir išspręskite visas jaučių ir karvučių pasiūlytas užduotis.

O be to, mes ta proga dar iš esmės atnaujinome prizų fondą ir dabar galėsite laimėti krūvą naujų ir dar nematytų prizų. Ne veltui mus vadina dosniausiu galvosūkių žurnalu visose pabaltijo, padnieprio ir pahimalajo kraštuose.

Su „Smegenūzais“ jei kas prasidės, tai tik naudos ir gėrybių turės. Ir pas visus, kas jį prenumeruos, jis pats atsiras saugiai jūsų namuos. Premumeruok jį su šypsena savo plačia paprastai ir lengvai vien paspaudęs štai čia:

 

https://pirktuve.lt/Zurnalu-prenumerata-preke/Zurnalo-Smegenuzai-prenumerata.html

https://www.zurnaluprenumerata.lt/prenumerata/smegenuzai

https://www.prenumeruok.lt/NewSubscription.aspx