„Flintas” 2019-02

Eur

Žurnale rasi dar daugiau naujų smagybių! Skyrelyje „Kas geriau?“ turėsi labai susikaupti ir rimtai atsakyti: ar geriau savo maiste rasti vabalą, ar snarglį?! Ir čia tik vienas iš daugelio klausimų. Na, tai ką pasirinkai?

Šiame numery taip pat padėsi mums kurti legendą apie nenugalimą piratą Flintą, kur pats užimsi labai svarbų vaidmenį. Tau tereiks surašyti juokingiausius į galvą šovusius žodžius, o istorija pati linksmai klosis tau po kojomis!