Lopšelio – darželio „Daigelis“, „Kiškučių“ gr. auklėtinis Justas Duoba smagiai sprendė knygelės „AŠ SAUGUS GATVĖJE“ užduotis. Šioje knygelėje pateikta koncentruota informacija, kuri:

  • Moko atpažinti šviesoforo signalus ir suprasti jų reikšmes;
  • Moko atpažinti pėsčiųjų perėjos ženklus;
  • Moko saugiai pereiti gatvę;
  • Pasitelkia pamatau-išmokstu-naudoju principą, kai taisyklės paaiškinamos gyvais pavyzdžiais su mielais personažais.