Užklausos dėl kalėdinių pasiūlymų priimamos:
giedre@flintas.lt arba dominykas@flintas.lt